Jaký byl ptačí festival na Opatovských rybnících?

21.10.2014 00:50

Slunečné sobotní odpoledne přilákalo celkem 53 lidí (z toho zhruba 40 dětí).  Ti se mohli vedle pozorování běžnějších druhů jako lyska černá, potápka roháč nebo polák chocholačka kochat i vzácnějším hvízdákem euroasijským, orlem mořským a několika kopřivkami obecnými. Velký rozruch vyvolalo také kroužkování. Podařilo se chytit například šoupálka dlouhoprstého (na snímku), brhlíka lesního, sýkory lužní a babku či naše vůbec nejmenší ptáky - králíčky ohnivého s obecným. Závěr příjemné a vydařené akce obstarala ještě soutěž pro děti.